skip to Main Content
Slochterenweg 29 Arnhem 06 – 2136 3673

Vacante bestuursfuncties

Voorzitter

De RSVV is op zoek naar een nieuwe voorzitter per april 2017.

Als voorzitter bent u verantwoordelijk over een aantal taken:

 • Woordvoerder voor de vereniging.
 • Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, pers, sponsors, etc.
 • Vereniging leiden en dagelijks bestuur leiden.
 • Visiebepaling met de leden.
 • Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken.
 • Vergaderingen leiden.
 • Verslag goedkeuren.
 • Advisering bij en stimulering van activiteiten.
 • Overeenkomsten afsluiten.
 • Contacten leggen/onderhouden.

Wilt u reageren op deze vacature, mail dan naar: rsvvarnhem@gmail.com

Secretaris

De RSVV is op zoek naar een nieuwe secretaris per April 2017.

Als secretaris hebt u de volgende verantwoordelijkheden voor de club:

 • Vergaderingen regelen en plannen.
 • Notuleren vergaderingen.
 • Post verwerken/archief beheren.
 • Registratie binnenkomende en uitgaande post.
 • Versturen uitgaande post.
 • Beheren officiële stukken.
 • Up-to-date ledenlijst.

Wilt u reageren op deze vacature, mail dan naar: rsvvarnhem@gmail.com

Penningmeester

De RSVV is op zoek naar een nieuwe penningmeester per April 2017.

Als penningmeester hebt u de volgende verantwoordelijkheden voor de club:

 • Contributie innen, machtigingen maken, verwerken, innen.
 • Begroting opstellen, bepaling financieel beleid.
 • Jaarbegroting opstellen en controleren.
 • Financiële administratie.
 • Advisering financieel beleid.
 • Activiteitenbegrotingen commissies controleren.
 • Budget voor commissies opstellen.
 • Financiële overzichten opstellen (per activiteit, per commissie, totaal).
 • Financieel jaarverslag maken.
 • Uitgiften doen/ inkomsten genereren, declaraties checken en uitbetalen.
 • Rekeningen betalen.
 • Uitbetalingen registreren.
 • Inkomsten binnenhalen/controleren/registreren.
 • Overschrijvingen regelen.

Wilt u reageren op deze vacature, mail dan naar: rsvvarnhem@gmail.com

 

Back To Top