skip to Main Content
Slochterenweg 29 Arnhem 06 – 2136 3673

Update maatregelen corona virus

De situatie rond het corona-virus en de daaruit volgende maatregelen houdt ons allen in zijn greep. Een vervelende en beangstigende situatie, waarbij wij als bestuur hopen dat onze leden deze situatie goed doorkomen.

Als RSVV volgen we de maatregelen die de overheid neemt en proberen we tegelijkertijd zelf een bijdrage te leveren aan de problemen die een ieder van ons ondervindt, met name aan de mensen die nu geen werk en/of minder inkomen hebben. Het bestuur heeft daarom de volgende twee besluiten genomen:

  •  Alle activiteiten van de RSVV zijn tot en met 10 mei 2020 (dit is inclusief de meivakantie) geannuleerd. 
  • De contributiebetalingen worden opgeschort tot nader order. De contributie van de maanden april en
    mei 2020 zal niet worden geïnd.

De incasso’s voor de maanden april en mei 2020 zullen niet plaatsvinden. We zullen de contributiebetalingen opschorten totdat meer duidelijk is over wanneer we weer kunnen gaan sporten. Dit zal niet voor 21 april 2020 bekend zijn. De leden, die zelf de contributie overmaken, kunnen de opdrachten bij de bank intrekken. Anders zal dit later dit jaar met hen worden verrekend en/of terugbetaald. Ook met de leden die per halfjaar of jaar laten incasseren zal later dit jaar de contributie worden verrekend en/of terugbetaald.

De RSVV heeft genoeg financiële reserves om deze crisis door te komen. Dat neemt niet weg dat ook wij financieel zullen inleveren en de opgebouwde reserves zullen aantasten. Daarom een verzoek aan hen, die dat kunnen dragen, om bij te dragen aan een gezonde organisatie en een (kleine) donatie te doen aan de vereniging. Dat kunt u doen door een bedrag van uw eigen keuze over te maken op rekeningnummer NL62 INGB 0003 3270 71 ten name van RSVV Arnhem. Als vermelding kunt u aangeven dat het gaat om ‘donatie coronamaatregelen 2020’.

Als bestuur danken we u bij voorbaat voor uw hulp en begrip en we hopen zo spoedig mogelijk weer te kunnen sporten en elkaar weer te kunnen ontmoeten. We wensen een ieder veel sterkte in deze tijd.

LET GOED OP ELKAAR; HOU 1,5 METER AFSTAND!

BLIJF GEZOND.

Back To Top